Kallelse till årsmöte 6 april

Medlemmarna i Grisslehamns Tennisklubb kallas härmed till årsmöte lördagen den 6 april 2019 kl 1100 i Kafé Kalaset, Grisslehamn. Efter årsmötet avnjuter vi en lunch tillsammans. Den bjuder GTK på!

Vänligen osa senast 1 april per mail till GTKTennis@outlook.com om du kommer så att vi kan beställa mat så det räcker till alla.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 4. Frågan om årsmötets behöriga utlysning
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Styrelsens årsredovisning (Verksamhetsberättelse och bokslut)
 7. Revisorns berättelse
 8. Fastställande av årsredovisningen
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande för kommande arbetsår
 11. Val av övriga styrelseledamöter
 12. Val av en revisor och en revisor-suppleant
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av budget för kommande år samt fastställande av årsavgiften
 15. Information om padelbanan
 16. Övriga (föranmälda) frågor

Grisslehamn i mars 2019 Styrelsen för GTK

Verksamhetsberättelse för Grisslehamns Tennisklubb 2018

GTKs verksamhetsberättelse 2018

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.