Medlemsavgifter

Senior                                                                   180kr

Junior (t.o.m. det år man fyller 18 år)             90kr

Medlemsavgift inbetalas via https://www.matchi.se/facilities/grisslehamnstk eller via Bankgiro 5190-9414. Ange namn, personnummer, epost-adress och permanent bostadsadress.

Avgift för sommarabonnemang inbetalas på klubbens Bankgiro 5190-9414. OBS! Ange namn och tidigare eller överenskommen bokningstid.