Styrelsen

Styrelse 
Ordförande: Camilla Emlé, camillaemle@gmail.com
Sekreterare: Cecilia Rune Ahnve, cecilia@ahnve.com
Kassör: Malin Marken, malin.marken@cambiatioab.se
Marknadsansvarig: Anders Svanberg, anders.svanberg@awardit.com
Partner & sponsoransvarig: Bengt Hamberg, bengt.hamberg@mevera.se
Medlems- & Matchi ansvarig: Jonas Bergrahm, jonas.bergrahm@live.com
Aktivitetsansvarig: Ulf Wilhelmsson, ulf.wilhelmsson@gmail.com
Anläggningsansvarig: Markus Fischer, markus.fischer@vattenfall.com
Festansvarig: Petter Nylander, petter.nylander@gmail.com
Hedersordförande
Magnus Rune, curtmagnusrune@gmail.com
Valberedning
Jan Rundqvist, jan.rundqvist@telia.com
Jens Orback, jens.orback@gmail.com
Revisorer
Jonas Syrén (ordinarie), jonas.syren@gmail.com
Jörgen Orback (suppleant), jorgen.orback@tengbom.se