Styrelsen

Styrelse 
Ordförande
Markus Fischer, markus.fischer@vattenfall.com
 
Sekreterare
Cecilia Rune Ahnve, cecilia@ahnve.com

Kassör
Malin Marken, malin.marken@cambiatioab.se

Ledamot

Bengt Hamberg, bengt.hamberg@mevera.se
Jonas Hilding Lindgren, jonas@hilding.se
Jonas Bergrahm, jonas.bergrahm@live.com
Ulf Wilhelmsson, ulf.wilhelmsson@gmail.com
Suppleanter
Camilla Emlé, camillaemle@gmail.com
Petter Nylander, petter.nylander@gmail.com
Hedersordförande
Magnus Rune, curtmagnusrune@gmail.com
Tävlingsansvariga
Jonas Hilding
Markus Fischer
Ulf Wilhelmsson
Camilla Emlé (padel)
Valberedning
Jan Rundqvist, jan.rundqvist@telia.com
Jens Orback, jens.orback@gmail.com
Revisorer
Jonas Syrén (ordinarie), jonas.syren@gmail.com
Jörgen Orback (suppleant), jorgen.orback@tengbom.se