GTKs historia

Bilden ( från -80talet) visar: Fyra pionjärer inom Grisslehamns Tennisklubb, Fr v Erik Löfgren, Magnus Rune, Lasse Rundqvist och Nisse Österman.

Från GTKs historia

Den 13 november 1970 ingick Magnus Rune från GTKs nybildade interimsstyrelse ett avtal med Hotell Havsbadens dåvarande ägare May Wahlberg. Den mark där bana 1 ligger arrenderades på 50 år utan ersättning.

Den 9 maj 1971 bildades Grisslehamns Tennisklubb hemma hos Curt Hellqvist, som också blev klubbens förste sekreterare. Magnus Rune valdes till ordförande, Tage Rossander vice ordförande och Ulrik Holm kassör. 1973 övertog Erik Löfgren sekreterarsysslan för att efter Ulrik Holms avgång 1977 bli kassör och ta på sig huvudansvaret för GTKs ekonomi och har det till 1991.. År 1977 blir Lasse Rundqvist sekreterare och kvarstår på den posten till år 2000.

Om bana 1.

 • 1970-71 ställde 26 medlemmar upp med 1000kr var i lån för att bygga en tennisbana.
 • Här ingick, förutom styrelsemedlemmarna , Hans Erfelt, Hans Göran Frank, Arthur Hermele, Gösta Jansson, Erik Löfgren, S-E Nauclér, Lasse Rundqvist , Sven G Svensson, Lars Thorén, Nils Österman m.fl.
 • Norrtälje kommun satsade 2500kr i tennisbanan.
 • Frivilligt arbete gjorde att byggkostnaden inte översteg 40000kr.
 • 1 juli 1971 var bana 1, en asfaltbana klar för spel.
 • Hans Olsson från Upplands TF och STF fanns med på invigningsdagen och instruerade tennis både för noviser och rutinerade.
 • 1979 beläggs bana 1 med plexipave och 1986 förses bana 1 med ny underasfalt och nytt ytlager av plexipave. 1986 byggde Erik Löfgren åskådarläktaren vid bana 1 2007 läggs ny plexipave på bana 1.

Om bana 2

  • I januari 1975 får GTK möjligheten att av Havsbaden köpa 2349kvm av fastgheten där bana 1 ligger. Detta ger möjlighet till bygget av bana 2, som blir klar i juni 1975 och asfalten målas vackert röd och grön 1976. Ekonomin: Från Norrtälje kommun 5000kr,
  • Naturvårdsverket 17500kr, AB Magnus Idar 15000kr samt fyllnadsmassor, dräneringsrör mycket förmånligt. Gösta Jansson hjälper till med grävskopa och Mats Holmström med traktor och lastvagn. Med mycket ideellt arbete stannar kostnaden för bana 2 på knappt 60000kr. Ett lån togs i Götabanken och det slutamorterades 1978.
  • I början av 90-talet startade , under Nisse Östermans och Lasse Rundqvists ledning en omfattande renovering av hela tennisanläggninge. Norrtälje Kommun ställer ALU-arbetare till förfogande och 20000kr erhålls från allmänna arvsfonden. På bana 2 blir det plexipaveyta, nya nätstolpar, bollplank. Förstärkning av stängslet runt banorna och träd-gallring. 2003 förses bana 2 med ny plexipave-yta
  • 2013 ny plexipave-yta och ny läktare över diket ,som gränsar mot Eckerö-Linjens nya parkeringsplats.

2017 gallrades träden vid diket och en gångstig fram till nya läktaren färdigställdes.

Om padelbanan

• Hög beläggning på tennisbanorna under somrarna gjorde att idén att komplettera klubbens verksamhet med en padelbana föddes. Klubbens tomt sträcker sig ett tiotal meter bortanför bana 2 vilket var tillräckligt för att precis få plats med en padelbana.
• År 2018 var bygglovet klart och efter en tid av intensiv planering under vintern/våren 2019 stod padelbanan klar för spel i juni samma år. Banan blev snabbt populär och var i det närmaste fullbokad hela sommaren.
• Projektledare för padelbanan var Jonas Hilding Lindgren. Kassören Malin Marken, ordförande Markus Fischer och Allan Rundquist ingick likaså i padelprojektet.
• Ekonomin: Banan kostade omkring 1 miljon kr att bygga där sprängnings-, schaktnings- och markberedningsarbeten utgjorde en stor del. Kostnaden täcktes till stor del av medlemslån som uppgick till nästan 700 tkr som kommer att återbetalas i takt med att klubbens ekonomi medger.

Om klubbhuset

 • Sist, men inte minst byggs ett klubbhus i samarbete med Skärgårdshus och Lennart Andersson. 1994 är huset klart.
 • Avtal ingås 2003 med Eckerölinjen, som iordningställer parkeringsplatser för klubben i anslutning till klubbhuset.
 • 2005 anslutes klubbhuset till kommunalt va/avlopp och toalett / duschrum färdigställs. Även klubbhusförrådet renoveras. Arbete med våtutrymme och förråd göres efter förslag och ritningar av Cecilia Rune Ahnve.
 • 2015 installeras ny köksdel med kylskåp, spis, fläkt m.m . från IKEA med hjälp av ritningar och beskrivning från Cecilia Rune Ahnve . Vattenmätaren flyttas ut till förådet. Tom Freiman  basade för  ombyggnaden.

Tävling och Tennisskola

Tävlingsledare för Grisslehamnspelen i tennis har sedan 1976 varit Ulla Bergrahm och Magnus Rune. 2015 blir det 40:e tävlingsåret i rad.

1972 startade Magnus Rune GTKs tennisskola. Gruppundervisning skedde under hans ledning två sommarveckor. fram tom år 1993

1994 engagerades Magnus Johansson, professionell tränare från Uppsala, att hålla i GTKs tennisutbildning. Magnus och hans hjälptränare har betytt mycket för ett stort tennisintresse i Grisslehamn.

2019 firade Magnus Johansson 25-årsjubileum som huvudtränare för tennisskolan.

2019 arrangerades för första gången även en padelskola samt träningskvällar på padelbanan för olika spelarkategorier.

Historia, senare år

Erik Löfgren avled 1992 och GTK saknar honom och hans helhjärtade insatserpå många plan för klubben.

1996 färdigställde Magnus Rune med hjälp av Cacka Israelsson historiken: Historiens Vingslag- 25 år med Grisslehams Tennisklubb.

/ Några exemplar finns fortfarande kvar för intresserade! /

2001 avlider GTKs mångårige sekretarare Lasse Rundqvist och sonen Ulf R. övertar sekreterarsysslan. 23 augusti går Nisse Österman ur tiden . ICAhandlaren Nisse var för GTK en verklig stöttepelare och organisatör genom alla år! 2007 avgår Hans Fries ur styrelsen efter 14 år på kassörs-posten. Som tack för sina insatser är han nu klubbens tredje hedersledamot efter Lasse Rundqvist och Nisse Österman.

2011 gav klubben ut jubileums-skriften Grisslehamns TK  40 år.

           Önskas något exemplar—kontakta  styrelsen.

2013  Gick klubbens fd styrelsemedlem Karl-Erik ”Cacka” Israelsson ur tiden.

              40års-skriftens framsida är ”Cackas” verk: En speciell Grisslehamnsvy!

2017 avgick Magnus Rune efter 46år som GTKs ordförande och efterträddes av Markus Fischer.
Magnus Rune är vald till klubbens hedersordförande