Kallelse till årsmöte 2024

Medlemmarna i Grisslehamns Tennisklubb kallas härmed till årsmöte lördagen den 9 mars kl 11.00 på hotell Havsbaden i Grisslehamn. Efter årsmötet samlas vi till lunch som klubben bjuder på! De som önskar äta lunch behöver meddela detta senast tisdagen den 5 mars via e-post till GTKTennis@outlook.com. Välkomna!

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 4. Frågan om årsmötets behöriga utlysning
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och bokslut)
 7. Revisorns berättelse
 8. Fastställande av årsredovisningen
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande för kommande arbetsår
 11. Val av övriga styrelseledamöter
 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av budget för kommande år samt fastställande av årsavgiften
 15. Information om kommande säsong
 16. Övriga frågor

  Grisslehamn i februari 2024
  Styrelsen för Grisslehamns Tennisklubb (”Grisslehamns Tennis & Padel”)


Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.