Kontakt

Grisslehamns Tennisklubb

e-postadress:
GTKTennis@outlook.com

Postadress:
Grisslehamns TK
c/o Malin Marken
Tomtebogatan 20
113 38 Stockholm

Medlemsregistrering och -avgifter: www.matchi.se
(sök på Grisslehamns TK), gå in under ”Registrera dig”.

Bankgiro: 5190-9414

Swish: 1231625383

Camilla Emlé, ordförande camillaemle@gmail.com
070-5951705
Cecilia Rune Ahnve, sekreterare cecilia@ahnve.se
070-958 93 95
Malin Marken, kassör malinmarken70@gmail.com
070-959 89 97
Ulf Wilhelmsson, Aktivitetsansvarig ulf.wilhelmsson@gmail.com
070-927 50 70
Anders Svanberg, Marknadsansvarig anders.svanberg@awardit.com
0709-383 898
Bengt Hamberg, Partner & Sponsoransvarig, samt abonnemang bengt.hamberg@mevera.se
070-555 12 42
Jonas Bergrahm, Medlems- och Matchi ansvarig jonas.bergrahm@live.com
073-408 27 17

Markus Fisher, Anläggningsansvarig

Petter Nylander, Festansvarig

markus.fisher@vattenfall.com
070-377 96 44

petter.nylander@gmail.com

076-525 95 55

Magnus Rune,
hedersordförande
0175-303 02
curtmagnusrune@gmail.com
Magnus Johansson, tennisskolan 0702-94 59 59