Medlemsavgifter

Senior                                                                   200kr

Junior (t.o.m. det år man fyller 18 år)             100kr

Medlemsavgift inbetalas helst och i första hand via https://www.matchi.se/facilities/grisslehamnstk.
Då aktiveras medlemskapet direkt och du får automatiskt lägre medlemspris vid bokningar.

Du kan även betala via Bankgiro 5190-9414 men det medför extra administration för oss och innebär att det kan dröja några veckor innan medlemskapet aktiveras.
Ange namn, personnummer, epost-adress och permanent bostadsadress vid betalning.

Avgift för sommarabonnemang inbetalas på klubbens Bankgiro 5190-9414. OBS! Ange namn och tidigare eller ny överenskommen bokningstid.