Strötider tennis (planhyra per timme)


  • Medlem, per timme                                                                                              110:-
  • Ej medlem, per timme                                                                                         160:-

Speltider bokas via webben/Smartphone på www.matchi.se. Vid första bokningstillfället behöver man registrera sig, sen är det enkelt både att boka/avboka bana.

Kod till kodlås på tennisbanorna erhålls vid bokning av bana.

Kan Du inte utnyttja bokad tid – boka av banan i www.matchi.se så andra kan nyttja tiden. Lås alltid bangrinden efter spel!